top of page
photo-1430505046445-10ec3b96acf0 ahmed r

האם יש לך דילמה שהיית רוצה לגבש בה עמדה אישית לפני שאת או אתה מחליטים איך להעלות אותה בפני השותפים שלך בסטארט-אפ או האם לטפל בה באופן אחר?

האם השתנה משהו בחוויית העבודה המשותפת עם היזמים או האחרים?

האם ישנה סיטואציה מאתגרת בעבודה שנדרש לפעול לגביה לפני שהמצב יחריף?

האם בפתח ישנה החלטה אסטרטגית שנדרש לברר לעומק וביעילות?

סיוע דיסקרטי ליזמים ובכירים בבירור מדוייק ופתרון סוגיות משמעותיות בעבודה ודילמות אסטרטגיות 

להבין לעומק

לפענח במדויק את הסיטואציה שבפנינו, גם את ההיבטים העסקיים אסטרטגיים שבה וגם את האספקט האישי / בינאישי שבה. לאתר זויות הסתכלות נוספות והטיות חשיבה 

לחלץ פתרון מיטבי

לזקק ביצירתיות חלופה שעונה על מגוון השיקולים הקרים והרכים כאחד, שתואם את מי שאנחנו, בהנחה שאנחנו לא עומדים להשתנות בטווח הקצר.

בקצב הנדרש

להצליח לעמוד בקצב ההתרחשויות בפועל, תוך יום, ימים, שבועות או חודשים בהתאם לסוגיה שלגביה נדרש להחליט ולפעול.

  לתיאום שיחה ראשונית של 30 דקות עם גיל להבנת דחיפות הנושא ומענה ראשוני לייצוב המצב - תוך 24 שעות

+972-544-545-434

  לתיאום שיחה ראשונית של 30 דקות עם גיל להבנת דחיפות הנושא ומענה ראשוני לייצוב המצב - תוך 24 שעות

+972-544-545-434

סוגיות קריירה 

בחירת המהלך הבא בקריירה, שינוי קריירה, התמודדות עם מצבים מאתגרים בעבודה

הכרעות אסטרטגיות

קבלת החלטות אסטרטגיות ועסקיות בניית אסטרטגיית חדירה לשוק חדש, אתגרי תחרות ופתרון להאטה בצמיחה

דילמות של יזמים

אתגרים במערכות יחסים עם שותפים ומשקיעים,הסכם מייסדים, equity splitting

bottom of page