Photo by: Lubomir Simek

יועץ סתרים אקטיבי 

 

  • מסייע במימוש מאחורי הקלעים 

  • מנסח מסרים ומבצע משימות

  • יכולת לצלול ביעילות לתכנים עסקיים ואישיים כאחד 

 

  • תפירת פתרון עם סבירות גבוהה להצלחה וסיפוק לאורך זמן

  • ירידה לפרטים שמאפשרת בחירה בין חלופות לכאורה דומות

דיוק בבחירת המהלך הבא

דילמות בשלבי ההקמה

דילמות במערכת היחסים עם שותפים, עובדים, ומשקיעים      

הכרעות אסטרטגיות  

דילמות של יזמים 

היחלצות מהתראת פיטורים

פתרון לעימות בין-אישי (היועץ מאחורי הקלעים)      

זיהוי והסרת חסמים לקידום

התמודדויות בעבודה

דיוק בבחירת התפקיד הבא 

החלטות ארוכות טווח

(בחינת המשך או שינוי הקריירה)

"הערכת שווי" להצעת עבודה

החלטות קריירה 

שירותים נלווים

בחינת מודל עסקי למיזם חדש

הכנה לפגישות וראיונות

סיוע בהשגת הצעת עבודה

תיאור מקרה

תיאור מקרה

התמודדויות בעבודה

היחלצות מהתראה לפיטורים לאחר ירידה בביצועים

פתרון בעיות במערכת היחסים עם מנהל, שותף או עובד

פתרון דילמות ניהוליות

מימוש החלטות קריירה 

החלטות לגבי אנשי מפתח בארגון

החלטות קריירה 

התפקיד הבא

תכנון המשך או שינוי בקריירה

"הערכת שווי" להצעת עבודה

אודות Precise Decisions

  0544-545-434

  :ליצירת קשר

  :להשארת פרטים

Precise Decisions

Mobile:           +972-544-545-434

Phone:           +972-3-6162-101

Email:             Gil@PreciseDecisions.com

Skype:             Gil_hoizman