top of page
photo-1430505046445-10ec3b96acf0 ahmed r

דילמות של יזמים

 סיוע דיסקרטי ליזמים בבירור וגיבוש עמדה מדוייקת בסוגיות רכות אך משמעותיות ובדילמות אסטרטגיות 

האם יש לך דילמה שהיית רוצה לגבש בה עמדה אישית לפני שאת או אתה מחליטים איך להעלות אותה בפני השותפים שלך בסטארט-אפ או המשקיעים?

האם השתנה משהו בחוויית העבודה המשותפת עם היזמים האחרים?

הכרעות אסטרגיות לסטארט-אפ 

Photo by: Lubomir Simek

 

 • גיבוש עמדה אישית בנושאים אסטרטגיים שעומדים לעלות להכרעת כלל השותפים או הדירקטוריון

 • תכנון וביצוע המשא והמתן עם השותפים והמשקיעים לגבי סוגיות אסטרטגיות. שיוביל להכרעה וישמר את מערכת היחסים

 • הכנה לישיבות דירקטוריון מתוחות למנכ"לים של סטארט-אפים

 • החלטות לגבי שינוי מבנה ארגוני 

  

דילמות במערכת היחסים עם שותפים ומשקיעים

 

 • ניהול מערכת היחסים עם שותפים

  • סוגיות במחלוקת בין השותפים 

  • חוסר איזון בתרומה ובמחוייבות 

  • מתחים שמצטברים ויציאה מאיזון

  • התמודדות עם אישיות מורכבת

 

 

 • ניהול הקשר עם משקיעים וחברי דירקטוריון

  • התמודדות עם מעורבות יתר של משקיע

  • אי הסכמות בנושאים מהותיים

  • ניהול משברים 

 

 • מציאת דרכים לחיזוק השליטה וההובלה של יזם/ מנכ"ל בסטארט-אפ

דילמות במיסוד הקשר בין היזמים

 

 • דילמות בהחלטה על צירוף שותף נוסף

  • בירור החששות 

  • מציאת דרכים להקטנת הסיכונים

 

 

 • הסכם המייסדים - עיתוי ומהות

  • העיתוי המתאים לחתימת ההסכם

  • חלוקת האחוזים, ותגמול עובדים ראשונים

  • מנגנון קבלת ההחלטות

  • חלוקת תפקידים

  • ניהול המשא ומתן עם השותף והקטנת סיכונים

 

 

 • דילמות בהצטרפות כשותף למיזם קיים

 

הגישה ודרך הפעולה

מספקים יעוץ סתרים שמסייע בהצלחת המימוש

 

 

 • מנסחים סט מסרים לפגישות ומיילים שקולע לאישיות,ולצרכים של האדם עימו מתקשרים

 • עוברים על מצגות לדירקטוריון

 • מסייעים בגיבוש מהלכי תגובה לפי התפתחות האירועים.

יוצרים תוכנית פעולה מדויקת שתביא לשינוי מומנטום משמעותי

 

 • ממליצים על צעדים ראשוניים לייצוב המצב.

 • מעצבים תוכנית פעולה שתפורה לסיטואציה בסטארט-אפ, ולפעילויות שהיזם מרגיש נוח לבצע.

 • מתכננים צעדי תגובה להתפתחויות בשטח

ממוקדים ויעילים בפענוח הסיטואציה הייחודית עימה מתמודדים מאחורי הקלעים

 

 • מתחילים בהתבוננות מחודשת על הסיטואציה בה פועלים

 • שופכים אור חדש על הדינמיקה שנוצרה ועל האנשים עימם מתמודדים. 

 • בוחנים ומאמתים תובנות חדשות

  0544-545-434

  :ליצירת קשר

ההודעה התקבלה ניצור קשר בהקדם

  :להשארת פרטים

bottom of page