top of page

להבין לעומק

בקצב הנדרש

לחלץ פתרון מיטבי

לפענח במדויק את הסיטואציה שבפנינו, לאתר זויות הסתכלות נוספות והטיות חשיבה

לזקק ביצירתיות חלופה שעונה על מגוון השיקולים הקרים והרכים כאחד, שתואם את מי שאנחנו, בהנחה שאנחנו לא עומדים להשתנות בטווח הקצר.

להצליח לעמוד בקצב ההתרחשויות בפועל, תוך יום, ימים, שבועות או חודשים בהתאם לסוגיה שלגביה נדרש להחליט ולפעול.

דילמות של יזמים

סוגיות קריירה

הכרעות אסטרטגיות

אתגרים במערכות יחסים עם שותפים ומשקיעים,הסכם מייסדים, equity splitting

קבלת החלטות אסטרטגיות ועסקיות בניית אסטרטגיית חדירה לשוק חדש, אתגרי תחרות ופתרון להאטה בצמיחה

בחירת המהלך הבא בקריירה, שינוי קריירה, התמודדות עם מצבים מאתגרים בעבודה

bottom of page