top of page

Photo by: Lubomir Simek

פתרון בעיות במערכת היחסים עם מנהל, עמית, שותף או עובד

 

סיוע מאחורי הקלעים בייצוב ראשוני של המצב, ובחירת דרך הפעולה להשגת שינוי ארוך טווח בעבודה המשותפת. ליווי הלקוח בתכנון המהלכים הבאים ובתגובה להתפתחויות בשטח.

זיהוי והסרת חסמים לקידום

 

ניתוח הסיטואציה הארגונית וגיבוש תוכנית פעולה שתאפשר לשפר את הסיכוי לקידום או מעבר לתפקיד מבוקש.

היחלצות מהתראה לפיטורים לאחר ירידה בביצועים

 

מאמץ מרוכז ליצירת מהפך באופן שהעובד נתפס בארגון  כך שההתראה תבוטל, או תושג ארכה של חצי שנה להשגת שיפור נוסף. 

התמודדויות בעבודה

שיטת הפעולה

מספקים יעוץ סתרים שמסייע בהצלחת המימוש

 

 

  • מנסחים סט מסרים לפגישות ומיילים שקולע לאישיות,ולצרכים של האדם עימו מתקשרים

  • הניסוח מסייע להבהיר את המנגינה שיש לייצר

  • עוברים על תכתובות ומגבשים טיוטה של תגובה המומלצת

  • מסייעים בגיבוש מהלכי תגובה לפי התפתחות האירועים.

יוצרים תוכנית פעולה מדויקת שתביא לשינוי מומנטום משמעותי

ממוקדים ויעילים בפענוח הסיטואציה הייחודית עימה מתמודדים

 

  • מתחילים באיסוף מידע חסר על הסיטואציה ובהבנה מחודשת של הדמויות המעורבות.

  • שופכים אור חדש על הדינמיקה שנוצרה ומבינים את האירועים שהובילו להחרפת הבעיה

 

  • ממליצים על צעדים ראשוניים לייצוב המצב.

  • מעצבים תוכנית פעולה שתפורה לזהות הלקוח, ולפעילויות שהוא מרגיש נוח לבצע.

  • תוכנית הפעולה נבנית ממספר קטן של מהלכים מתוכננים היטב ליצירת אפקט תודעתי מתאים.

  0544-545-434

  :ליצירת קשר

ההודעה התקבלה ניצור קשר בהקדם

  :להשארת פרטים

bottom of page