top of page
hero-image-01a
IMG_3388 cr3

חדשנות בתחום הייעוץ  האישי

Read More

פיתחנו תהליך למציאת Career DNA אישי שמגדיר את נתיב הקריירה שבו האדם צפוי ליהנות ולהצליח ואת סביבת העבודה שבה הוא מגיע לשיאו.

בדיקת נאותות והערכת שווי להצעות עבודה שבוחנת ומגדירה את סיכויי ההצלחה וההנאה בתפקיד ובארגון

תהליך קבלת החלטות שמשלב  פרקטיקות הנהוגות בהחלטות אסטרגטיות עסקיות

נסיון הצוות בייעוץ בהחלטות כבדות משקל ומיומנות בניתוח ופתרון בעיות 

 

סוג חדש של מקצוע - ארכטיקט קריירה, לוקח על עצמו נטל בפתרון וביצוע משימות, יוצא לשטח לאסוף מידע 

ולא משתמש בשיטות המיון המסורתיות

שיטה שונה לעבודה עם ארגונים  

נסיון הצוות בייעוץ בהחלטות כבדות משקל ומיומנות בניתוח ופתרון בעיות 

 

bottom of page