top of page
hero-image-01a
IMG_1089+a

החלטות העזיבה או מעבר העבודה מסתמנות כטעות בקבלת החלטות החלטות החברות לפטר אנשים שגויות גם כן מאמנים אישיים ומחצית מחברינו

IMG_3388 cr3

חדשנות בתחום הייעוץ  האישי

Read More

שילוב פרקטיקות מאסטרטגיה עסקית לחברות

 

בירור התלבטות הקריירה של הלקוח, המוטיבציה לשינוי הגדרת כיוון ההמשך באופן שיסייע בבחירת התפקיד הבא והתפקידים שאחריו.

 

התהליך לרוב כולל בירור והגדרת ה   Career DNAשל האדם - תחומי העיסוק שבהם האדם צפוי/ה בהסתברות גבוהה להצליח ולמצוא עניין לאורך זמן ובמינימום שחיקה. באופן שמסוגל להסביר בעקביות גם את הצלחות ואי-הצלחות העבר. בנוסף מקיימים תהליך קבלת החלטות כדי להשיג מיקוד בצעדי ההמשך.

במקרה של שינוי משמעותי, גם כששכיר וגם כעצמאי, בונים תוכנית ליישום מוצלח של שינוי הקריירה. כולל פרוייקט שיאפשר התנסות והשגת ממליצים בכיוון החדש שנבחר.

מציאת ה Career DNA האישי

 

בירור החלופה המיטבית להמשך בתוך הארגון, והגדרת מאפייני התפקיד והארגון בהם כדאי לבחור, באופן שיסייע למקד את רשת הקשרים האישית וגם את חברות ההשמה, ויאפשר לבצע סינון מוקדם של ההזדמנויות שצצות בפניך.

 

התהליך כולל: היכרות, העמקת הבנת הסיטואציה , בירור החלופות ושכלולן, תהליך קבלת החלטות לצמצום החלופות, תוכנית פעולה למציאת התפקיד, סיוע בפתיחת דלתות, ליווי תהליך מציאת העבודה, והכנה לראיונות. לבסוף ניתן יהיה לבצע נאותות לתפקיד לאחר קבלת ההצעה, כדי לוודא שהתפקיד מתאים ל career DNA של הלקוח, שבו צפויה הנאה והצלחה במינימום שחיקה.

הצצה אל עברו המקצועי של הלקוח באופן אובייקטיבי

 

בירור התלבטות הקריירה של הלקוח, המוטיבציה לשינוי הגדרת כיוון ההמשך באופן שיסייע בבחירת התפקיד הבא והתפקידים שאחריו.

 

התהליך לרוב כולל בירור והגדרת ה   Career DNAשל האדם - תחומי העיסוק שבהם האדם צפוי/ה בהסתברות גבוהה להצליח ולמצוא עניין לאורך זמן ובמינימום שחיקה. באופן שמסוגל להסביר בעקביות גם את הצלחות ואי-הצלחות העבר. בנוסף מקיימים תהליך קבלת החלטות כדי להשיג מיקוד בצעדי ההמשך.

במקרה של שינוי משמעותי, גם כששכיר וגם כעצמאי, בונים תוכנית ליישום מוצלח של שינוי הקריירה. כולל פרוייקט שיאפשר התנסות והשגת ממליצים בכיוון החדש שנבחר.

מקצוע חדש: ארכיטקט קריירה 

 

בירור החלופה המיטבית להמשך בתוך הארגון, והגדרת מאפייני התפקיד והארגון בהם כדאי לבחור, באופן שיסייע למקד את רשת הקשרים האישית וגם את חברות ההשמה, ויאפשר לבצע סינון מוקדם של ההזדמנויות שצצות בפניך.

 

התהליך כולל: היכרות, העמקת הבנת הסיטואציה , בירור החלופות ושכלולן, תהליך קבלת החלטות לצמצום החלופות, תוכנית פעולה למציאת התפקיד, סיוע בפתיחת דלתות, ליווי תהליך מציאת העבודה, והכנה לראיונות. לבסוף ניתן יהיה לבצע נאותות לתפקיד לאחר קבלת ההצעה, כדי לוודא שהתפקיד מתאים ל career DNA של הלקוח, שבו צפויה הנאה והצלחה במינימום שחיקה.

bottom of page