השגת דיוק במהלכי קריירה ובהתמודדויות בעבודה 

להבין לעומק

בקצב הנדרש

לחלץ פתרון מיטבי

לפענח במדויק את הסיטואציה שבפנינו, ולא להסתפק באינטואציה.

לזקק ביצירתיות חלופה שעונה על מגוון השיקולים הקרים והרכים כאחד, שתואם את מי שאנחנו, כאנשים או כארגון בהנחה שאנחנו לא עומדים להשתנות בטווח הקצר.

להצליח לעמוד בקצב ההתרחשויות בפועל, תוך יום, ימים, שבועות או חודשים בהתאם לסוגיה שלגביה נדרש להחליט ולפעול.

שירות לארגונים

 

השגת פריצת דרך בשימור עובדים ומיצוי פוטנציאל העסקתם בחברה 

דילמות של יזמים

 

בחירת שותפים, חלוקת equity, מערכת יחסים עם משקיעים ושותפים, הכרעות אסטרטגיות

התמודדויות בעבודה

 

התמודדות על תפקיד, פתרון בעיות במערכת יחסים עם מנהל, עמית או עובד, סיטואציה פוליטית לא פשוטה,  היחלצות מהתראה לשיפור תפקוד 

החלטות קריירה

 

בחירת התפקיד הבא;

המהלך הבא בקריירה; שינוי קריירה;  קבלת או דחיית הצעת עבודה תוך ימים ספורים;

Precise Decisions

Mobile:           +972-544-545-434

Phone:           +972-3-6162-101

Email:             Gil@PreciseDecisions.com

Skype:             Gil_hoizman