top of page

פיצוח הנוסחה האישית להצלחה וסיפוק בהמשך הקריירה.

בדיקת נאותות ו"הערכת שווי להצעות עבודה ולהצעות שותפות.

התוויית תוכנית פעולה להיחלצות מהתמודדויות ומשברים בעבודה

פתרון התמודדויות בעבודה

מציאת דרך הפעולה המיטבית וליווי עד להתייצבות המצב

החלטות קריירה

תהליך מעמיק לזיקוק החלופות המיטביות קבלת החלטות ומימושן

יעוץ מטעם חברות 

שימור עובדים, מהפך בתפקוד עובדים וסוגיות ארגון מחדש

"הערכת שווי" להזדמנויות קריירה 

Qualifiaction מהיר של הצעות עבודה תוך ימים ספורים

הצורך בהעמקה

מקרים לדוגמא

bottom of page