חדשנות בתחום הייעוץ האישי

ירידה לפרטים ולימוד מחדש של הסיטואציה כפי שמקובל בייעוץ לבכירים בהחלטות עסקיות.

איסוף מידע חסר להערכת סיכויי ההצלחה והאטרקטיביות של החלופות שנשקלות

עבור האנשים שלך

עבורך

שימור עובדים 

תהליך מעמיק לזיקוק החלופות המיטביות קבלת החלטות ומימושן

דילמות שיבוץ ורה-ארגון 

Qualifiaction מהיר של הצעות עבודה תוך ימים ספורים

החלטות קריירה

תהליך מעמיק לזיקוק החלופות המיטביות קבלת החלטות ומימושן

"הערכת שווי" להזדמנויות קריירה 

Qualifiaction מהיר של הצעות עבודה תוך ימים ספורים

החזרת עובדים לנתיב ההצלחה

מציאת דרך הפעולה המיטבית וליווי עד להתייצבות המצב

פתרון התמודדויות בעבודה

מציאת דרך הפעולה המיטבית וליווי עד להתייצבות המצב

לפני מיזוג או רכישה?

בדיקת נאותות להנהלת החברה

תהליך מעמיק לזיקוק החלופות המיטביות קבלת החלטות ומימושן

הצורך בהעמקה

gil ynet 1
gil ynet 1

I'm a title. ​Click here to edit me.

press to zoom

מקרים לדוגמא