יעוץ קריירה מעמיק לבכירים

החלטות קריירה

התבוננות מחודשת על המצב ומציאת החלופות המיטביות

תהליך קבלת החלטות שמתייחס להצלחה ועניין מתמשכים, במינימום שחיקה

Photo by: Lubomir Simek

 

ביצוע בדיקת נאותות תוך ימים ספורים לגבי הצעת העבודה, כדי להעריך את סיכויי ההצלחה ורמת העניין הצפויה וכדי להציף סיכונים.

  

הגישה ודרך הפעולה

  0544-545-454

  :ליצירת קשר

  :להשארת פרטים

Precise Decisions

Mobile:           +972-544-545-434

Phone:           +972-3-6162-101

Email:             Gil@PreciseDecisions.com

Skype:             Gil_hoizman