Photo by: Lubomir Simek

יעוץ סתרים אקטיבי 

 

  • מסייע במימוש מאחורי הקלעים 

  • מנסח מסרים ומבצע משימות

  • יכולת לצלול ביעילות לתכנים עסקיים ואישיים כאחד 

 

  • תפירת פתרון עם סבירות גבוהה להצלחה וסיפוק לאורך זמן

  • ירידה לפרטים שמאפשרת בחירה בין חלופות לכאורה דומות

דיוק בבחירת המהלך הבא

מיצוי פוטנציאל העובדים בחברה, פיתוח קריירה השגת פריצת דרך בשימור עובדים...

שירות לארגונים 

בחירת התפקיד הבא או המהלך הבא בקריירה,   שינוי קריירה, התמודדות על תפקיד, פתרון בעיות במערכת יחסים בעבודה 

בחירת שותפים, חלוקת equity, מערכת יחסים עם יזמים אחרים, משקיעים ושותפים, הכרעות אסטרטגיות.

דילמות של יזמים

סוגיות קריירה 

תיאור מקרה

תיאור מקרה

התמודדויות בעבודה

היחלצות מהתראה לפיטורים לאחר ירידה בביצועים

פתרון בעיות במערכת היחסים עם מנהל, שותף או עובד

פתרון דילמות ניהוליות

מימוש החלטות קריירה 

החלטות לגבי אנשי מפתח בארגון

החלטות קריירה 

התפקיד הבא

תכנון המשך או שינוי בקריירה

"הערכת שווי" להצעת עבודה

אודות Precise Decisions

  0544-545-434

  :ליצירת קשר

  :להשארת פרטים

Precise Decisions

Mobile:           +972-544-545-434

Phone:           +972-3-6162-101

Email:             Gil@PreciseDecisions.com

Skype:             Gil_hoizman