Photo by: Lubomir Simek

יעוץ מולטי-דספלינרי אקטיבי

 

  • סיוע במימוש מאחורי הקלעים 

  • ניסוח מסרים וביצוע משימות

  • יכולת לצלול ביעילות לתכנים עסקיים ארגוניים ואישיים

  • התאמת התהליך לקצב ההתרחשויות ותאריך היעד הנדרש לקבלת ההחלטות, ימים, שבועות או חודשים.

 

  • לרדת לפרטים ולהבין לעומק את הסיטואציה. לאתר זוויות הסתכלות נוספות והטיות חשיבה.

  • לזקק ביצירתיות חלופה שתואמת את מי שאנחנו כאנשים או ארגון בהנחה שאנחנו לא עומדים להשתנות בטווח הקצר.

דיוק בזיהוי ובבחירת המהלך הנכון

מיצוי פוטנציאל העובדים בחברה, פיתוח קריירה השגת פריצת דרך בשימור עובדים...

שירות לארגונים 

בחירת התפקיד הבא או המהלך הבא בקריירה,   שינוי קריירה, התמודדות על תפקיד, פתרון בעיות במערכת יחסים בעבודה 

בחירת שותפים, חלוקת equity, מערכת יחסים עם יזמים אחרים, משקיעים ושותפים, הכרעות אסטרטגיות.

דילמות של יזמים

סוגיות קריירה 

תיאור מקרה

תיאור מקרה

התמודדויות בעבודה

היחלצות מהתראה לפיטורים לאחר ירידה בביצועים

פתרון בעיות במערכת היחסים עם מנהל, שותף או עובד

פתרון דילמות ניהוליות

מימוש החלטות קריירה 

החלטות לגבי אנשי מפתח בארגון

החלטות קריירה 

התפקיד הבא

תכנון המשך או שינוי בקריירה

"הערכת שווי" להצעת עבודה

אודות Precise Decisions

  0544-545-434

  :ליצירת קשר

  :להשארת פרטים

Precise Decisions

Mobile:           +972-544-545-434

Phone:           +972-3-6162-101

Email:             Gil@PreciseDecisions.com

Skype:             Gil_hoizman